Årsmöte
Linköpings Grafiska Sällskap

När: onsdag de 30 mars 2022 kl. 18.30
Plats: Stadsmissionens Café, Ågatan 3, Linköping
Program:
• Årsmötesförhandlingar i Linköpings Grafiska Sällskap
• Caroline Färnström berättar om Krogen Amerikas Historia
• Enklare förtäring och mingel

HÖSTMÖTET 2021

Onsdagen den 1:e december träffades Linköpings grafiska sällskap i Stadsmissionens café för höstmöte och bladutdelning. Vid ankomst bjöds det på ett glas bubbel. Årets konstnär Ria Roes Schwartz närvarade och höll ett intressant föredrag om sitt skapande och konstnärskap. Hon berättade bland annat om hur föreningens blad skapades.

Efter föreläsningen delades årets blad ut och det bjöds på en god och mustig soppa med tillbehör samt bröd och dryck. Till detta kunde man köpa ett glas vin eller öl om man så önskade. Det minglades, åts och diskuterades. Vi kan konstatera att det blev en riktigt trevlig kväll.


Konsten och arkitekturen i
Övre Vasastaden

Måndagen den 30 augusti träffades vi äntligen efter lång tid utan fysiska möten. Arkitekt Per Nilsson berättade om konsten och arkitekturen i Övre Vasastaden. 

Vi promenerde runt i stadsdelen och beskådade konsten i stadsdelen. Därefter avslutade vi med en enklare måltid på Restaurang Le Borgate som sällskapet bjöd på. En riktigt lyckad kväll med god mat och trevligt sällskap.

2019 – jubileumsår för Linköpings Grafiska Sällskap

Linköpings Grafiska Sällskap fyller 50 år 2019. Det var 1969 som sällskapet bildades efter att den konstintresserade skåningen Nils-Åke Nordh kontaktat 3 goda vänner som i sin tur samlade ihop 25 entusiastiska medlemmar vardera för att bilda ett grafiskt sällskap. Slutligen var man hundra medlemmar och 1970 var allt klart för den första utgivningen av ett grafiskt blad.

Sällskapets ambition har hela tiden varit att ge ut minst ett grafiskt blad varje år och med facit i hand har det blivit fler än så – från starten 1970 t.o.m. 2018 har 91 olika blad getts ut! För dessa 91 har sällskapet engagerat 88 konstnärer, där tre stycken har återkommit under de 49 åren – P.G. Thelander 1990, Eva Zettervall 2007 och Bertil Almlöf 2016.

Under utgivningsåren har många kända, tillika okända, konstnärer fått uppdraget att göra blad för sällskapet. Bland flera kan nämnas – Olle Baertling, Peter Dahl, Ernst Billgren, Lena Cronqvist, Stefan Teleman och Bengt Lindström. Inte minst Bengt Lindström blev, framför allt efter sin död, utsatt för förfalskare. Äktheten i flera av hans senare signerade verk, har därför ifrågasatts. Men utan tvivel är hans grafiska blad från 1970, framtaget för Linköpings Grafiska Sällskap, äkta vara!

Även om utgivningarna varit emotsedda, har inte alla blad tagits emot med jubel – ibland har det stormat kring dem! På 1970-talet lämnade flera medlemmar sällskapet på grund av några laddade nakenstudier gjorda 1977 av Krystyna Piotrowska med ”Tekstylia” och Danuta Leszczynska-Kluza med ”Virgin”. Även det första grafiska bladet i fototeknik av Maria Friberg 2004 ifrågasattes då det spekulerades i om det var konst eller inte. Likaså blev det samma heta debatt 1982 när Beck & Jungs datorgrafiska blad kom ut.

Det har med andra ord varit 50 år med skilda åsikter om de grafiska bladens verkshöjd – vissa har höjts till skyarna, andra har tagits emot med en mer lågmäld entusiasm. Här är vi nu – 50 år senare. Ett jubileum väl värt att fira 2019!

Lars Danielsson

Östergötlands museum

Passagen

Om du ändrar din e-post !

För fortlöpande uppdatering av Sällskapets e-postregister, ombeds du som medlem att översända aktuell e-postadress till oss då du ändrar din e-post. Kallelser till möten och annan information om Sällskapets aktiviteter sker genom e-postkommunikation, vilket gör att e-adressen blir viktig för att nå varje medlem. Vid e-postadressändring kontakta oss via kontaktformuläret på denna hemsida.
 

Årsavgift 2022

Inbetalning av årsavgiften för 2022 ska ske senast 2022-03-31.

Årsavgift 2022: 1500 kronor
Postgiro: 288388-2

Glöm inte uppge namn och medlemsnummer!