DIGITALT ÅRSMÖTE
16/6 kl 19:00

Pga situationen med Coronapandemin, kommer vi att genomföra ett digitalt årsmöte onsdagen den 16:e juni klockan 19. 
Mötet kommer ske via Google Meet.
Möteslänken och dokumentation kommer skickas ut några dagar innan årsmötet.

Var rädda om Er och varandra!

Styrelsen i Grafiska Sällskapet

Höstmötet 2019

Onsdagen den 6:e november träffades Linköpings grafiska sällskap  i Stadsmissionens café för höstmöte och bladutdelning. Årets konstnär Mikael Kihlman närvarade och höll ett intressant föredrag med bildvisning. Han berättade bland annat om sitt skapande och konstnärskap.

Efter föreläsningen delades årets blad ut och det bjöds på en god och mustig vegetarisk soppa med krutonger samt bröd och dryck. Det minglades, åts och diskuterades. Vi kan konstatera att det blev en riktigt trevlig kväll.

Jubileumsutställningen invigd

I närvaro av ett
50-tal medlemmar invigdes på torsdagen Linköpings grafiska sällskaps jubileums-utställning på Passagen Linköpings konsthall. Invigningstalare var konsthallschef Jan-Ove Östensson och förutom att tala om själva utställningen så belyste han även grafikens historiska betydelse för att fler skulle ha möjlighet att ha kvalitetskonst på väggarna som inte var så dyr.

Efter vernissagen bjöd sällskapet medlemmarna på mat på Stora Hotellet. Där berättade Lars Danielsson om sällskapets bildande för 50 år sedan och berömde den kvalité som sällskapet under åren haft på utdelade verk. Stefan Hammenbeck berättade även han om olika tilldragelser ur sällskapets historia och reciterade en del intervjuer med äldre nyckelpersoner i sällskapet som han bevarat.

Utställningen pågår till den 10 oktober på Passagen Linköpings Konsthall, Stora Torget 2, Linköping. Sällskapet säljer då även vissa blad oinramade ur lagret. Prislista finns på Passagen.

2019 – jubileumsår för Linköpings Grafiska Sällskap

Linköpings Grafiska Sällskap fyller 50 år 2019. Det var 1969 som sällskapet bildades efter att den konstintresserade skåningen Nils-Åke Nordh kontaktat 3 goda vänner som i sin tur samlade ihop 25 entusiastiska medlemmar vardera för att bilda ett grafiskt sällskap. Slutligen var man hundra medlemmar och 1970 var allt klart för den första utgivningen av ett grafiskt blad.

Sällskapets ambition har hela tiden varit att ge ut minst ett grafiskt blad varje år och med facit i hand har det blivit fler än så – från starten 1970 t.o.m. 2018 har 91 olika blad getts ut! För dessa 91 har sällskapet engagerat 88 konstnärer, där tre stycken har återkommit under de 49 åren – P.G. Thelander 1990, Eva Zettervall 2007 och Bertil Almlöf 2016.

Under utgivningsåren har många kända, tillika okända, konstnärer fått uppdraget att göra blad för sällskapet. Bland flera kan nämnas – Olle Baertling, Peter Dahl, Ernst Billgren, Lena Cronqvist, Stefan Teleman och Bengt Lindström. Inte minst Bengt Lindström blev, framför allt efter sin död, utsatt för förfalskare. Äktheten i flera av hans senare signerade verk, har därför ifrågasatts. Men utan tvivel är hans grafiska blad från 1970, framtaget för Linköpings Grafiska Sällskap, äkta vara!

Även om utgivningarna varit emotsedda, har inte alla blad tagits emot med jubel – ibland har det stormat kring dem! På 1970-talet lämnade flera medlemmar sällskapet på grund av några laddade nakenstudier gjorda 1977 av Krystyna Piotrowska med ”Tekstylia” och Danuta Leszczynska-Kluza med ”Virgin”. Även det första grafiska bladet i fototeknik av Maria Friberg 2004 ifrågasattes då det spekulerades i om det var konst eller inte. Likaså blev det samma heta debatt 1982 när Beck & Jungs datorgrafiska blad kom ut.

Det har med andra ord varit 50 år med skilda åsikter om de grafiska bladens verkshöjd – vissa har höjts till skyarna, andra har tagits emot med en mer lågmäld entusiasm. Här är vi nu – 50 år senare. Ett jubileum väl värt att fira 2019!

Lars Danielsson

Årsmötet den 27:e mars

Årsmötet genomfördes den 27:e mars där man valde ledamöter till styrelsen, revisorer samt valnämnd.
 
Styrelsen:
Pernilla Stenberg, Ordförande (nyval 2019)
Mats Örnvall (vald 2018)
Michael Cocozza (vald 2018)
Mattias Näsström, (nyval 2019)
Birgitte Sturehed, (nyval 2019)
Peter Widén, Suppleant  (nyval 2019)
Esther Surjan, Suppleant  (nyval 2019)
 
Revisorer:
Kjell Hansson
Per Nilsson
 
Valnämnd:
Gigi Revestam, ord. Ledamot
Britt-Marie Augustsson, ord. Ledamot
Lars Danielsson, suppleant

Lars tackade för sin tid i föreningen som varit mycket givande och överlämnade
avslutningsvis ordförandeklubban till Pernilla.

Efter mötet föreläste Stefan Hammenbeck om Hagdahls Kok-konsten och trägravyrerna som illustrationer.
Efter denna intressanta föreläsning bjöds det på snittar och dryck. Det minglades och blev en mycket trevlig kväll.

Östergötlands museum

Passagen

Om du ändrar din e-post !

För fortlöpande uppdatering av Sällskapets e-postregister, ombeds du som medlem att översända aktuell e-postadress till oss då du ändrar din e-post. Kallelser till möten och annan information om Sällskapets aktiviteter sker genom e-postkommunikation, vilket gör att e-adressen blir viktig för att nå varje medlem. Vid e-postadressändring kontakta oss via kontaktformuläret på denna hemsida.
 

Årsavgift 2021

Inbetalning av årsavgiften för 2021 ska ske senast 2021-07-31.

Årsavgift 2021: 1500 kronor
Postgiro: 288388-2

Glöm inte uppge namn och medlemsnummer!