LINKÖPINGS GRAFISKA SÄLLSKAP

Välkommen till Linköpings Grafiska Sällskaps hemsida.  Vi verkar för ett ökat intresse för grafisk konst genom inköp och fördelning av original-grafik. På agendan står också studie- och föredragsverksamhet inom området grafik. Vi bildades 1969 och består av 100 medlemmar. Sällskapet har sitt säte i Linköping. Klicka i menyn om du vill komma i kontakt med oss för att få information om sällskapets verksamhet eller för andra frågor.

Sällskapet har enligt stadgarna plats för 100 medlemmar. Vill du bli medlem så anmäl ditt intresse till oss så sätter vi upp dig på väntelistan. Även om det ofta är fullt så sker ibland en viss omsättning av medlemmar och då tar vi in nya från väntelistan.
Anmäl ditt intresse via ”Kontakt” här på sidan

Den 25 januari besegrade 37 medlemmar från sällskapet mörker och kyla och besökte Ståhl Collection i Norrköping.

loading...

Under den här rubriken hittar du sällskapets styrelse 2018 och de stadgar som reglerar vår verksamhet.

Här kan du se vilka grafiska blad som är utgivna historiskt och vilka konstnärer som Linköpings Grafiska Sällskap engagerat under åren. 

Vad står egentligen termen GRAFIK för? Under rubriken hittar du en grafisk ordlista och också lite om grafisk framställning.